Drápela, M., Podhrázský, Z., Stachoň, Z., Tajovská, K. (2005): Dějiny kartografie, multimediální učebnice. Geografický ústav PřF MU Brno

Jenny,B., Hurni, L. (2011): Studying cartographic heritage:Analysis and visualization of geometric distortions. Computers&Graphics, 35(2011), pp. 402–411

Jenny, B. (2006): MapAnalyst - A digital tool for the analysis of the planimetric accuracy of historical maps. e-Perimetron, Vol.1, No. 3, Summer 2006, pp. 239-245, ISSN 1790-3769

Bayer, T., Potůčková, M., Čábelka, M. (2009): Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti 2009/3, s. 230-243, ISSN 1212-0014.

Bayer, T., Potůčková, M., Čábelka, M. (2009): Kartometrická analýza Vogtovy mapy. Geodetický a kartografický obzor, č. 2, pp. 27–33.

Nieścioruk, K. (2011): Analysis and evaluation of the XVIIIth century plan of Lublin as an example of a comprehensive approach in the research of early cartographic materials. e-Perimetron, Vol. 6, No. 3, 2011, pp. 138-151,  ISSN 1790-3769

Manzano-Agugliaro, F. , Martínez-García, J., San-Antonio-Gómez, C. (2012): GIS analysis of the accuracy of Tomas Lopez´s historical cartography in the Canary Islands (1742 - 1746). Scientific Research and Essays Vol. 7(2), pp. 199-210, ISSN 1992-2248

Veverka, B., Ambrožová, K., Čechurová, M. (2011): Mathematical Approaches to Evaluation of Old Maps contents and accuracy. Acta Montanistica Slovaca, Ročník 16 (2011), číslo 4, pp. 291-298