Fotogalerie

V září 2019 se část týmu URRlab vydala na oblíbenou zahraniční konferenci sítě Cities After Transition, která sdružuje výzkumníky a výzkumnice věnující se tematice post-socialistických měst. Tentokrát se konference konala v Srbsku: nejprve jsme absolvovali jednání v sekcích a komentované exkurze po Bělehradě, část z nás se poté zúčastnila i dvoudenního výletu do dalších zajímavých oblastí země. Kromě zajímavých odborných poznatků z konference samotné jsme využili příležitost seznámit se také s místními zvyklostmi a gastronomií.

Úvodní exkurze nás zavedla také na bělehradskou pevnost a do parku Kalemegdan nacházející se přímo nad soutokem Dunaje a Sávy. V pozadí ikonická budova Genex Tower v brutalistickém stylu.Další z dominant Bělehradu, hotel Moskva postavený ve stylu ruské secese a díky investici z Ruska, dokončený v roce 1908.Na slavnostní recepci ve Starém paláci nás uvítali představitelé města Bělehradu představením srbské lidové hudby. Na snímku Urrlab s kolegyní Anneli Kährik z Estonska.Po intelektuálně náročném dni je potřeba doplnit energii. Ochutnáváme místní delikatesy v tradiční restauraci.Sladké rozloučení s vědeckou částí konference.

V rámci předmětu Metody terénního výzkumu v SG proběhl 16.-19. 6. 2019 výjezd do zázemí Bratislavy, jehož cílem bylo zejména mapování fenoménu přeshraniční suburbanizace – rozrůstání metropolitního regionu slovenského hlavního města do Maďarska a Rakouska. Bylo zmapováno celkem 12 obcí s významnými slovenskými enklávami, z největších maďarská Rajka a rakouské Kitsee. Mimo práci v terénu se uskutečnilo také setkání s kolegy, studenty a studentkami z Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK v Bratislavě. Poslední den výjezdu byl pak věnován prohlídce prostorově nejrozsáhlejšího slovenského suburbia (Chorvátského Grobu) s místním expertem, doktorem Martinem Švedou

Fotografie a popisky: Martin Ouředníček

RajkaRajkaEdelstahlEdelstahlNa výjezdu

Letos jsme se na teambulding vypravili do nedalekého Mělníku. První den jsme kromě pravidelné měsíční schůzky týmu a pár koordinačních schůzek stihli i procházku ke zdymadlu a po městě a večer zakončili u Němého medvěda. Druhý den proběhla nejen řada dílčích koordinačních schůzek (k atlasu, k financím, k jednotlivým článkům apod.), ale Petra a Martin se podělili o poznatky z workshopu v rámci konference RGS-IBG v Londýně nejen o efektivních postupech psaní článků.    

MělníkNa hradbáchSpolečné foto - verze 1Společné foto - verze 2Společné foto - verze 3

Ve dnech 23.-25. září 2015 se na Albertově konala 6. mezinárodní konference urbánních geografů z postkomunistických států - CATference: 25 years of urban change. Na konferenci vystoupili odborníci z řady zemí i různého odborného zaměření.  Mezi výrazná témata patřila sociálně prostorová diferenciace, urbánní politiky, urbánní infrastruktura či procesy odehrávající se v urbánním a suburbáním prostředí, sekce se ale rovněž zaměřily na turismus, identity či veřejný prostor. Celkem se uskutečnilo 20 sekcí s více než 70 příspěvky (a jednou diskuzí kolem kulatého stolu). Součástí konference byly nejen specializované výlety po Praze (Industriální Holešovice, Život v postsocialistickém městě - sídliště Lužiny, Architektonické ikony a Velká procházka Malou Stranou, více zde), ale i speciální přednáška organizovaná IJURR.  Na přednášce nazvané "Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives" vystoupila Jennifer Robinson, Slavomíra Ferenčuhová či Michael Gentile. 

Na konferenci navázala exkurze do Severních Čech. Kromě návštěvy Mostu, Litvínova či zámku Jezeří jsme se vydali na tzv. uhelné safari - výlet po rekultivacích a měli možnost se setkat se starostou Horního Jiřetína.

CATference - exkurzeCATference - exkurzeCATference - exkurzeCATference - exkurze (Most)CATference - exkurze (Most)

Ve dnech 23.-25. září 2015 se na Albertově konala 6. mezinárodní konference urbánních geografů z postkomunistických států - CATference: 25 years of urban change. Na konferenci vystoupili odborníci z řady zemí i různého odborného zaměření.  Mezi výrazná témata patřila sociálně prostorová diferenciace, urbánní politiky, urbánní infrastruktura či procesy odehrávající se v urbánním a suburbáním prostředí, sekce se ale rovněž zaměřily na turismus, identity či veřejný prostor. Celkem se uskutečnilo 20 sekcí s více než 70 příspěvky (a jednou diskuzí kolem kulatého stolu). Součástí konference byly nejen specializované výlety po Praze (Industriální Holešovice, Život v postsocialistickém městě - sídliště Lužiny, Architektonické ikony a Velká procházka Malou Stranou, více zde), ale i speciální přednáška organizovaná IJURR.  Na přednášce nazvané "Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives" vystoupila Jennifer Robinson, Slavomíra Ferenčuhová či Michael Gentile. 

Na konferenci navázala exkurze do Severních Čech. Kromě návštěvy Mostu, Litvínova či zámku Jezeří jsme se vydali na tzv. uhelné safari - výlet po rekultivacích a měli možnost se setkat se starostou Horního Jiřetína (fotogalerie samostatně zde).  

CATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájení

Dne 4. 6. 2015 se v Národní technické knihovně konala konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, která je jedním ze závěrečných výstupů projektu NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Na konferenci vystoupila řada předních odborníků z nejrůznějších institucí: Historického i Sociologického ústavu AV ČR, katedry Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze i Západočeské Univerzity v Plzni, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Českého statistického úřadu, katedry urbanismu a územního plánování z Českého vysokého učení technického v Praze, Institutu plánování a rozvoje Prahy či ze společnosti ArcData. Hlavními tématy konference byly historická prostorová a statistická data, vč. jejich využití v praxi, obyvatelstvo českých zemí ve 20. století a sociální proměny Prahy ve 20. století (podrobný program). Součástí konference byla i výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa a posterová sekce.

 

Konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě

V rámci projektu GAČR Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky se dne 4. června 2014 uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Diksutovány byly teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst, metodické problémy sledování migrace a dojíďky do škol a zaměstnání či nové metodické přístupy sledování prostorové mobility. Workshopu se zúčastnila řada specialistů na témata vázaná k prostorové mobilitě z akademické sféry i z oblasti zpracovatelů dat. 

 

Účastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémyÚčastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémyÚčastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy

Projekt NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS získal tým URRLab k řešení pro roky 2012-2015. Již 17. ledna 2012 se na půdě Přírodovědecké fakulty konala úvodní schůzka projektu. Zúčastnili se jí nejen členové týmu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a převážně z týmu URRlab, ale i další, z Přírodovědecké fakulty dr. Kupková (katedra aplikované geoinformatiky a kartografie) a dr. Novotná (knihovna geografie a mapová sbírka), a rovněž prof. Semotanová (Historický ústav Akademie věd ČR).  

Stránky