Fotogalerie

Letos jsme se na teambulding vypravili do nedalekého Mělníku. První den jsme kromě pravidelné měsíční schůzky týmu a pár koordinačních schůzek stihli i procházku ke zdymadlu a po městě a večer zakončili u Němého medvěda. Druhý den proběhla nejen řada dílčích koordinačních schůzek (k atlasu, k financím, k jednotlivým článkům apod.), ale Petra a Martin se podělili o poznatky z workshopu v rámci konference RGS-IBG v Londýně nejen o efektivních postupech psaní článků.    

MělníkNa hradbáchSpolečné foto - verze 1Společné foto - verze 2Společné foto - verze 3

Ve dnech 23.-25. září 2015 se na Albertově konala 6. mezinárodní konference urbánních geografů z postkomunistických států - CATference: 25 years of urban change. Na konferenci vystoupili odborníci z řady zemí i různého odborného zaměření.  Mezi výrazná témata patřila sociálně prostorová diferenciace, urbánní politiky, urbánní infrastruktura či procesy odehrávající se v urbánním a suburbáním prostředí, sekce se ale rovněž zaměřily na turismus, identity či veřejný prostor. Celkem se uskutečnilo 20 sekcí s více než 70 příspěvky (a jednou diskuzí kolem kulatého stolu). Součástí konference byly nejen specializované výlety po Praze (Industriální Holešovice, Život v postsocialistickém městě - sídliště Lužiny, Architektonické ikony a Velká procházka Malou Stranou, více zde), ale i speciální přednáška organizovaná IJURR.  Na přednášce nazvané "Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives" vystoupila Jennifer Robinson, Slavomíra Ferenčuhová či Michael Gentile. 

Na konferenci navázala exkurze do Severních Čech. Kromě návštěvy Mostu, Litvínova či zámku Jezeří jsme se vydali na tzv. uhelné safari - výlet po rekultivacích a měli možnost se setkat se starostou Horního Jiřetína.

CATference - exkurzeCATference - exkurzeCATference - exkurzeCATference - exkurze (Most)CATference - exkurze (Most)

Ve dnech 23.-25. září 2015 se na Albertově konala 6. mezinárodní konference urbánních geografů z postkomunistických států - CATference: 25 years of urban change. Na konferenci vystoupili odborníci z řady zemí i různého odborného zaměření.  Mezi výrazná témata patřila sociálně prostorová diferenciace, urbánní politiky, urbánní infrastruktura či procesy odehrávající se v urbánním a suburbáním prostředí, sekce se ale rovněž zaměřily na turismus, identity či veřejný prostor. Celkem se uskutečnilo 20 sekcí s více než 70 příspěvky (a jednou diskuzí kolem kulatého stolu). Součástí konference byly nejen specializované výlety po Praze (Industriální Holešovice, Život v postsocialistickém městě - sídliště Lužiny, Architektonické ikony a Velká procházka Malou Stranou, více zde), ale i speciální přednáška organizovaná IJURR.  Na přednášce nazvané "Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives" vystoupila Jennifer Robinson, Slavomíra Ferenčuhová či Michael Gentile. 

Na konferenci navázala exkurze do Severních Čech. Kromě návštěvy Mostu, Litvínova či zámku Jezeří jsme se vydali na tzv. uhelné safari - výlet po rekultivacích a měli možnost se setkat se starostou Horního Jiřetína (fotogalerie samostatně zde).  

CATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájeníCATference - zahájení

Dne 4. 6. 2015 se v Národní technické knihovně konala konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě, která je jedním ze závěrečných výstupů projektu NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS. Na konferenci vystoupila řada předních odborníků z nejrůznějších institucí: Historického i Sociologického ústavu AV ČR, katedry Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze i Západočeské Univerzity v Plzni, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, Českého statistického úřadu, katedry urbanismu a územního plánování z Českého vysokého učení technického v Praze, Institutu plánování a rozvoje Prahy či ze společnosti ArcData. Hlavními tématy konference byly historická prostorová a statistická data, vč. jejich využití v praxi, obyvatelstvo českých zemí ve 20. století a sociální proměny Prahy ve 20. století (podrobný program). Součástí konference byla i výstava Novodobá historie Prahy pohledem geografa a posterová sekce.

 

Konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivěKonference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě

V rámci projektu GAČR Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky se dne 4. června 2014 uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy. Diksutovány byly teoretické koncepty věnující se prostorové mobilitě a jejich relevance pro výzkum současných měst, metodické problémy sledování migrace a dojíďky do škol a zaměstnání či nové metodické přístupy sledování prostorové mobility. Workshopu se zúčastnila řada specialistů na témata vázaná k prostorové mobilitě z akademické sféry i z oblasti zpracovatelů dat. 

 

Účastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémyÚčastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémyÚčastníci workshopu Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy

Projekt NAKI Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS získal tým URRLab k řešení pro roky 2012-2015. Již 17. ledna 2012 se na půdě Přírodovědecké fakulty konala úvodní schůzka projektu. Zúčastnili se jí nejen členové týmu z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a převážně z týmu URRlab, ale i další, z Přírodovědecké fakulty dr. Kupková (katedra aplikované geoinformatiky a kartografie) a dr. Novotná (knihovna geografie a mapová sbírka), a rovněž prof. Semotanová (Historický ústav Akademie věd ČR).  

V rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života obyvatel v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst: aplikace v rozvoji a správě území se v dubnu v roce 2012 konal terénní výzkum na území obce Dolní Břežany. Za pomoci studentů z kurzu Metody terénního výzkumu v sociální geografii bylo mapováno fyzické prostředí a vybavenost obce či se posuzovala současná a předpokládaná poptávka po službách. Rovněž se vymezovali tzv. přirozené oblasti, zatímco studenti je určovali přímo v Dolních Břežanech, členové URRlabu objížděli okolní spádové obce. Studenti si tak měli možnost v terénu vyzkoušet mapování, metodu pozorování i anketu.

 

Fotogalerie dokumentuje nejen samotné šetření v obci, ale rovněž různou rezidenční výstavbu v Dolních Břežanech.

Začátek výjezdu - instruktáž a podkladyNejen pěšky vyrazí výzkumníci do terénuNová výstavba v centruNová výstavba v centruLetecký pohled na novou výstavbu v centru