Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR

Hlavní řešitel: 
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Poskytovatel: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Klíčová slova: 
aglomerace
metropolitní oblast
ITI
integrované teritoriální investice
mobilní data

 

Řešitelský tým:

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

RNDr. Jiří Nemeškal

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.

 

Představení projektu

Projekt pro MMR ČR metodicky a koncepčně navazuje na vymezení Pražské metropolitní oblasti z roku 2014. Výstupy projektu jsou tři dokumenty - policy metodika, technická metodika a závěrečný dokument. Policy metodika byla zpracována konsorciálním partnerem projektu, společností Ernst Young a obsahuje strategické a tematické zarámování problematiky ITI. Druhý dokument - technická metodika představuje výchozí principy vymezování aglomerací a metropolitních oblastí, jejich implementaci skrze definování ukazatelů a pilotní ověření na dvou vybraných územích v ČR. Technická metodika nabízí dvě alternativní možnosti vymezení, a to na základě obvodů ORP a na základě obcí a diskutuje o jejich výhodách a nevýhodách. Závěrečný dokument pomocí kartografických výstupů a charakteristiky sociogeografické struktury představuje všechny 3 nově vymezené metropolitní oblasti (Pražská, Brněnská a Ostravská) a 10 aglomerací (Ústecko-Chomutovská, Olomoucká, Hradecko-pardubická, Plzeňská, Českobudějovická, Liberecko-jablonecká, Karlovarská, Jihlavská, Zlínská a Mladoboleslavská).

Metodika vymezení aglomerací a metropolitních oblastí je primárně založena na polohových datech mobilního operátora O2, se kterým konsorcium PřF UK (URRlab) a EY spolupracovalo. Mobilní data ukazují krátkodobou mobilitu mezi jádrovými městy a obcemi v zázemí, kterou tvoří dojížďka za prací, službami, školou nebo trávení volného času. Ukazatele byly voleny tak, aby zachytily jak vazbu na jádrové město aglomerace, tak napojení obce na sekundární jádra v okolí center zkoumaných oblastí. Další z ukazatelů představuje dlouhodobější mobilitu a reprezentuje ji intenzita suburbanizace měřená na základě příslušnosti k zónám suburbanizace. Doplňkově jsou posuzována větší centra na okraji vymezených území.

 

Doba řešení

červen 2019 - duben 2020