O nás

Urbánní a regionální laboratoř je pracovní skupina vědeckých pracovníků a pracovnic, pedagogů a pedagožek a postgraduálních studentů a studentek katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Naším hlavním zaměřením je sdílení a diskuse témat vztahujících se k výzkumu a praktickým problémům měst, osídlení, regionálního rozvoje a příbuzných oborů sociální geografie.

Jsme řešitelé a řešitelky mnoha projektů, které se zabývají aktuálními trendy metropolitních regionů a měst, sociálně prostorovou diferenciací a dalšími tématy. Publikujeme v odborných českých i zahraničních časopisech či populárně naučných periodicích a patříme mezi spoluautory a spoluautorky mnoha knižních děl. V rámci výuky se podílíme na přednáškách věnujících se zejména tematice urbánní geografie a používaným metodám výzkumu.

Hlavní oblasti výzkumu

Pokrýváme širokou škálu tematických okruhů při zpracování analýz území, strategických dokumentů, plánů a podkladových materiálů na různých měřítkových úrovních (od jednotlivých lokalit ve městech a na venkově až po makro-regionální úroveň). Máme dlouhodobé zkušenosti s projekty zadanými veřejnou správou, výzkumnými institucemi i soukromými subjekty.

 

Zaměřujeme se především na následující oblasti:

 

 • Teoretické přístupy v sociální geografii
 • Urbánní studie, geografie a sociologie města
 • Vývoj sídelního systému, urbanizace a suburbanizace
 • Regionální politika, územní aspekty veřejných politik
 • Sociální a fyzické prostředí ve městech a obcíc
 • Nerovnosti a sociálně prostorová struktura

 

 

 • Nezaměstnanost, chudoba, kriminalita, sociální deprivace
 • Migrace a denní mobilita
 • Geografie času
 • Metody socio-geografického výzkumu
 • Výzkum Prahy a Pražského metropolitního regionu

 

 

 

Kontakt

Pokud nás budete chtít navštívit, tak Vás rádi uvítáme v naší kanceláři na Albertově nebo v Legerově ulici:

Albertov 6

číslo dveří 365

Praha 2 Nové Město

tel. 221 951 378

Legerova 1878/5

číslo dveří 325 (zvonek URRlab)

Praha 2 Nové Město

tel. 221 951 970

 

Kontaktní osoba:

Nina Dvořáková
Telefon: 221 951 972
Email:  
nina.dvorakova@natur.cuni.cz

Adresa pro poštovní komunikaci:

KSGRR PřF UK
Albertov 6
128 43 Praha 2