Zprávy

Středa, 25. Únor 2015 - 15:09

Na žádost řady výzkumníků byl termín pro zaslání příspěvku či sekce na CATferenci posunut na 10. března. Termín zaslání informací o přijetí/nepřijetí příspěvku zůstal nezměněn (konec března).

Pondělí, 16. Únor 2015 - 8:46

Již se pomalu blíží termín pro zasílání příspěvků a navrhovaných sekcí na mezinárodní konferenci CAT, která se bude konat na konci září v Praze. Je potřeba vyplnit formulář do 28. února! Více informací o konferenci naleznete zde

Pátek, 13. Únor 2015 - 15:27

Již několikátý rok je na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK vyučován předmět Urban social geography. Zatímco v zimním semestru se věnuje zejména klíčovým teoretickým konceptům v urbánní geografii, v letním semestru se zaměřuje již na konkrétní témata současného výzkumu v urbánní geografii. Kurz je v angličtině a je otevřen nejen studentům na Erasmu, ale i ostatním studentům. 

Sobota, 7. Únor 2015 - 13:05

Grantová agentura ČR jmenovala členy do hodnotících panelů na léta 2015-2017. Mezi členy panelu 404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia byl opětovně vybrán i Martin Ouředníček

Středa, 4. Únor 2015 - 15:38

V časopise Urban Studies byl v lednu online pulikován článek, mezi jehož autory patří Jana Temelová. Článek diskutuje motivace lidí stěhujících se do vnitřních měst, případové studie byly realizovány v Českých Budějovicích a v Tartu (Estonsko). 

Úterý, 27. Leden 2015 - 8:42

Na mapovém serveru atlasobyvatelstva.cz byla zveřejněna sada specializovaných map "Vývoj stavu sociálních a ekonomických podmínek v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany" vytvořených v roce 2014 v rámci projektu TAČR.

Středa, 21. Leden 2015 - 9:30

Třetí letošní číslo týdeníku Dotyk obsahuje sérii článků od Jiřího Štěpničky pojednávající o různých tématech vázaných k suburbanizaci. Články diskutují stěhování obyvatel z měst od starověku doposud, Středočeský kraj v kontextu suburbanizace i specifika českých suburbií.

Úterý, 13. Leden 2015 - 7:32

Na počátku ledna jsme na webu Atlas obyvatelstva zveřejnili prvních deset specializovaných map, které vznikly v rámci projektu NAKI. Soubor map se zaměřuje na sociálně prostorovou diferenciaci v historické perspektivě, první sekce se věnuje Česku, druhá Praze. 

Středa, 7. Leden 2015 - 9:13

Martin Šimon je jedním z editorů nové knížky zabývající se demografickým vývojem Střední Evropy. Knížka vyšla mj. pod hlavičkou Sociologického ústavu Akademie věd ČR v prosinci 2014 a je online dostupná. 

Středa, 7. Leden 2015 - 8:58

Ve dnech 23.-26. září proběhne v Praze 6. ročník mezinárodní konference v rámci skupiny Cities after Transition, tzv. CATference. Na začátku ledna byl rozeslán "call for papers and sessions", více informací o možnostech přihlášení, důležitých termínech, ubytování apod. naleznete zde

Stránky