Zprávy

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 9:45

V poslední tištěné verzi časopisu European Urban and Regional Studies vyšel článek Jany Temelové, Jakuba Nováka a Jany Jíchové, který byl publikován dosud jen online. Článek se věnuje kriminalitě a percepci bezpečí ve vybraných suburbiích v zázemí Prahy.  

Pátek, 7. Říjen 2016 - 10:19

V zimním semestru 2016/2017 se otvírá řada předmětů, které vedou či na kterých participují členové URRlabu. Patří mezi ně Urban social geography I, Sociální geografie Prahy, Geografie lokálních komunit, Metody v SG I a II, Socioekonomická geografie a dále předměty ke zpracování bakalářských a diplomových prací. Více info v Moodlu, v SISu či na našich stránkách výuky. 

Středa, 29. Červen 2016 - 10:06

Ve sborníku příspěvků z XIX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, byl zveřejněn článek o implementaci RIS3 strategie ve Středočeském kraji. Autoři, Peter Svoboda a Ivo Říha, v něm hodnotí dosavadní kroky, ke kterým došlo prostřednictvím činnosti Středočeského inovačního centra. 

Pátek, 13. Květen 2016 - 19:18

V soutěži Mapa roku 2015 byl za kartografické zpracování oceněn autorský kolektiv souboru specializovaných map Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Úterý, 5. Duben 2016 - 20:28

Na roky 2016-2017 byl podpořen vysokoškolský grantový projekt, jehož hlavní řešitelkou je Ivana Přidalová. Projekt stojí na pomezí geografie města a mezinárodní migrace a zabývá se mobilitou cizinců a jejich rolí v utváření lokálního sociální prostředí ve městě.

Pátek, 1. Duben 2016 - 21:37

V časopise Moravian Geographical Reports vyšel článek, jehož spoluautory jsou Martin Ouředníček a Jiří Nemeškal. Text se věnuje vnímání sociálně-ekonomických dopadů Jaderné elektrárny Dukovany v obcích v jejím zázemí.

Pátek, 18. Březen 2016 - 19:12

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř nabízí studentům a dalším zájemcům v průběhu jarních měsíců možnost dobrovolnické stáže. Nabízíme mj. možnost nahlédnout do fungování výzkumného týmu, sdílení zkušeností i možnost participovat na výsledcích výzkumu či se zapojit do publikační činnosti. Více o nabídce i požadavcích dále.

Pondělí, 15. Únor 2016 - 17:24

V letním semestru 2015/2016 bude již tradičně vyučován předmět Urban Social Geography II zaměřující se na aktuální trendy v sociální geografii města. Součástí předmětu je kromě přednášek také exkurze na pražské sídliště Černý Most a vlastní výzkumná práce studentů. První přednáška proběhne již ve čtvrtek 18. února od 9:00.

Čtvrtek, 18. Únor 2016 - 14:37

Během posledního lednového týdne zazněly hned tři příspěvky od členů URRlabu na dvou českých konferencích. Jana Jíchová a Martin Šimon představili možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě na IV. kriminologických dnech. Na 12. historickogeografické konferenci vystoupil jednak Martin Ouředníček s příspěvkem představujícím historická prostorová a statistická data v GIS a rovněž Jiří Nemeškal a Peter Svoboda s příspěvkem o specializovaných mapách sociálně prostorové diferenciace Česka i Prahy. 

Neděle, 27. Prosinec 2015 - 11:20

V posledním letošním čísle časopisu Moravian Geographical Reports vyšel i článek zabývající se konceptem reurbanizace. Článek na příkladu Česka diskutuje využitelnost tohoto konceptu v současném výzkumu postsocialistických měst. Jeho autory jsou Martin Ouředníček, Martin Šimon a Martina Kopečná

Stránky