Zprávy

Úterý, 20. Prosinec 2016 - 10:12

Martin Ouředníček se od 1. 12. 2016 stal novým proděkanem pro geografickou sekci. Gratulujeme a přejeme hodně sil a následných úspěchů v prosazování geografických zájmů na fakultě... 

Úterý, 22. Listopad 2016 - 19:14

V časopise Eurasian Geography and Economics právě vyšel článek diskutující důležité téma relevance západních teoretických konceptů pro výzkum postsocialistických měst. Martin Ouředníček v něm na příkladu Prahy poukazuje na omezenou schopnost některých západních konceptů vysvětlovat a predikovat vývoj ve specificky post-socialistických městských strukturách. Článek je součástí monotematického čísla, jehož editory jsou Slávka Ferenčuhová a Michael Gentile. 

Čtvrtek, 10. Listopad 2016 - 12:12

V rámci našeho výzkumného týmu URRlab vyhlašujeme druhé kolo dobrovolnických stáží. Máte-li zájem nahlédnout pod pokličku fungování výzkumného týmu, zapojit se do výzkumu a třeba i participovat na výsledích, ozvěte se do 18. 11. Nině Dvořákové (nina.dvorakova@natur.cuni.cz). 

Středa, 9. Listopad 2016 - 13:22

Srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republikyVýstava je koncipována jako průřez řešením stejnojmenného projektu, představuje jak hlavní cíle a východiska projektu, tak zejména ukázky z empirických výzkumů a případoých studií a hlavní výsledky projektu. Výstava probíhá od 7. 11. 2016 do 31. 1. 2017 před Knihovnou geografie (Albertov 6, 2. patro). 

Středa, 2. Listopad 2016 - 19:55

Od října se v URRlabu objevili dva noví lidé. Prvním z nich je doktorand Jiří Chrpa, který zpracovává dizertační práci zabývající se mobilitou obyvatel v rámci pražské metropolitní oblasti a její návaznosti na rezidenční kvalitu lokalit. Druhým je Manuel Wolff z Helmholtz Centre for Environmental research (UFZ), až do prosince zde bude pobývat na stáži, ve svém výzkumu se zabývá zejména vývojem systému osídlení v Evropě.  

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 11:59

Již dlouhodobě je na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje vyhlašována soutěž o nejlepší doktorandku/nejlepšího doktoranda. Letos vyhráli Verča Dumbrovská a Jirka Nemeškal, který je členem týmu URRlab a navázal tak na dříve v soutěži oceněné z našeho týmu, mj. Ivču Přidalovou, Janu JíchovouLucku Pospíšilovou či Petru Špačkovou. Gratulujeme!

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 9:45

V poslední tištěné verzi časopisu European Urban and Regional Studies vyšel článek Jany Temelové, Jakuba Nováka a Jany Jíchové, který byl publikován dosud jen online. Článek se věnuje kriminalitě a percepci bezpečí ve vybraných suburbiích v zázemí Prahy.  

Pátek, 7. Říjen 2016 - 10:19

V zimním semestru 2016/2017 se otvírá řada předmětů, které vedou či na kterých participují členové URRlabu. Patří mezi ně Urban social geography I, Sociální geografie Prahy, Geografie lokálních komunit, Metody v SG I a II, Socioekonomická geografie a dále předměty ke zpracování bakalářských a diplomových prací. Více info v Moodlu, v SISu či na našich stránkách výuky. 

Středa, 29. Červen 2016 - 10:06

Ve sborníku příspěvků z XIX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, byl zveřejněn článek o implementaci RIS3 strategie ve Středočeském kraji. Autoři, Peter Svoboda a Ivo Říha, v něm hodnotí dosavadní kroky, ke kterým došlo prostřednictvím činnosti Středočeského inovačního centra. 

Pátek, 13. Květen 2016 - 19:18

V soutěži Mapa roku 2015 byl za kartografické zpracování oceněn autorský kolektiv souboru specializovaných map Sociálně prostorová diferenciace Česka a Prahy v historické perspektivě.

Stránky