Zprávy

Úterý, 5. Duben 2016 - 20:28

Na roky 2016-2017 byl podpořen vysokoškolský grantový projekt, jehož hlavní řešitelkou je Ivana Přidalová. Projekt stojí na pomezí geografie města a mezinárodní migrace a zabývá se mobilitou cizinců a jejich rolí v utváření lokálního sociální prostředí ve městě.

Pátek, 1. Duben 2016 - 21:37

V časopise Moravian Geographical Reports vyšel článek, jehož spoluautory jsou Martin Ouředníček a Jiří Nemeškal. Text se věnuje vnímání sociálně-ekonomických dopadů Jaderné elektrárny Dukovany v obcích v jejím zázemí.

Pátek, 18. Březen 2016 - 19:12

Výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř nabízí studentům a dalším zájemcům v průběhu jarních měsíců možnost dobrovolnické stáže. Nabízíme mj. možnost nahlédnout do fungování výzkumného týmu, sdílení zkušeností i možnost participovat na výsledcích výzkumu či se zapojit do publikační činnosti. Více o nabídce i požadavcích dále.

Pondělí, 15. Únor 2016 - 17:24

V letním semestru 2015/2016 bude již tradičně vyučován předmět Urban Social Geography II zaměřující se na aktuální trendy v sociální geografii města. Součástí předmětu je kromě přednášek také exkurze na pražské sídliště Černý Most a vlastní výzkumná práce studentů. První přednáška proběhne již ve čtvrtek 18. února od 9:00.

Čtvrtek, 18. Únor 2016 - 14:37

Během posledního lednového týdne zazněly hned tři příspěvky od členů URRlabu na dvou českých konferencích. Jana Jíchová a Martin Šimon představili možnosti geografického výzkumu kriminality ve městě na IV. kriminologických dnech. Na 12. historickogeografické konferenci vystoupil jednak Martin Ouředníček s příspěvkem představujícím historická prostorová a statistická data v GIS a rovněž Jiří Nemeškal a Peter Svoboda s příspěvkem o specializovaných mapách sociálně prostorové diferenciace Česka i Prahy. 

Neděle, 27. Prosinec 2015 - 11:20

V posledním letošním čísle časopisu Moravian Geographical Reports vyšel i článek zabývající se konceptem reurbanizace. Článek na příkladu Česka diskutuje využitelnost tohoto konceptu v současném výzkumu postsocialistických měst. Jeho autory jsou Martin Ouředníček, Martin Šimon a Martina Kopečná

Úterý, 22. Prosinec 2015 - 9:20

V časopise Urban Affairs Review vyšel 20. 12. článek zabývající se problémy pražského centra z pohledu aktérů urbánního rozvoje. Autorkami článku jsou Jana TemelováJana JíchováLucie Pospíšilová a Nina Dvořáková. Článek je dostupný zde

Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 9:31

Karlín patří k částem Prahy, které se v posledních letech rozvíjí. Na radiu Wave o jeho proměnách mluvil nejen Petr Ryska z Praha neznámá, který vedl jednu z pražských exkurzí na letošní CATferenci, ale i Martin Ouředníček. Poslechněte si záznam zde

Pátek, 4. Prosinec 2015 - 14:58

Grantová agentura ČR podpořila dva projekty, které vznikly v rámci týmu URRlab. V letech 2016-2018 tak budou řešeny projekty Prostorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie žen Pražského metropolitního regionu (hl. řešitelky Petra Špačková a Lucie Pospíšilová) a Prostorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v Česku (hl. řešitelka Jana Jíchová). 

Středa, 18. Listopad 2015 - 11:35

Přednášku Jennifer Robinson, Slavomíry Ferenčuhové a Michaela Gentile, nazvanou Comparative Urbanism and Post-socialism: experiences and perspectives, která proběhla na Albertově v rámci mezinárodní konference CAT pořádané Urbánní a regionální laboratoří v září 2015, lze nyní shlédnout online!

Stránky