Zprávy

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:06

Právě bylo online zpřístupněno anglické monotematické číslo Sociologického časopisu zaměřeného na současný vývoj urbánních studií ve střední a východní Evropě, jehož editory jsou Martin Ouředníček a Lucie Pospíšilová. Šest článků se zaměřuje na důležité změny a procesy, které měly nejvýraznější vliv na proměnu a vývoj urbánních oblastí v prostředí střední a východní Evropy. Více zde

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:09

Pro náš web hledáme správce/správkyni, který/která se orientuje v redakčním systému Drupal, má smysl pro dotahování úkolů do konce a bude mít zájem se o web starat v dlouhodobější perspektivě. Hlavní náplní práce bude správa webu, jeho rozvoj a spolupráce s IT oddělením fakulty. Dle dohody a vašich preferencí je také možné se podílet na úpravách a náplni webu. Více zde.

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:07

Na závěr roku 2016 vyšly hned dva články zpracované v kolektivu autorů z URRlabu. V Geografiska Annaler byl publikován článek Petry Špačkové, Niny Dvořákové a Martiny Tobrmanové o rezidenční spokojenosti suburbanitů. V anglickém čísle Demografie zas článek Lucie Pospíšilové a Jakuba Nováka o využití lokalizačních dat mobilních operátorů. Více zde. 

Úterý, 20. Prosinec 2016 - 10:20

Přejeme všem poklidné prožití vánočních svátků, spokojenost, zdraví a celkově vydařený rok 2017!

Tým URRlab

Úterý, 20. Prosinec 2016 - 10:12

Martin Ouředníček se od 1. 12. 2016 stal novým proděkanem pro geografickou sekci. Gratulujeme a přejeme hodně sil a následných úspěchů v prosazování geografických zájmů na fakultě... 

Úterý, 22. Listopad 2016 - 19:14

V časopise Eurasian Geography and Economics právě vyšel článek diskutující důležité téma relevance západních teoretických konceptů pro výzkum postsocialistických měst. Martin Ouředníček v něm na příkladu Prahy poukazuje na omezenou schopnost některých západních konceptů vysvětlovat a predikovat vývoj ve specificky post-socialistických městských strukturách. Článek je součástí monotematického čísla, jehož editory jsou Slávka Ferenčuhová a Michael Gentile. 

Čtvrtek, 10. Listopad 2016 - 12:12

V rámci našeho výzkumného týmu URRlab vyhlašujeme druhé kolo dobrovolnických stáží. Máte-li zájem nahlédnout pod pokličku fungování výzkumného týmu, zapojit se do výzkumu a třeba i participovat na výsledích, ozvěte se do 18. 11. Nině Dvořákové (nina.dvorakova@natur.cuni.cz). 

Středa, 9. Listopad 2016 - 13:22

Srdečně Vás zveme na výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republikyVýstava je koncipována jako průřez řešením stejnojmenného projektu, představuje jak hlavní cíle a východiska projektu, tak zejména ukázky z empirických výzkumů a případoých studií a hlavní výsledky projektu. Výstava probíhá od 7. 11. 2016 do 31. 1. 2017 před Knihovnou geografie (Albertov 6, 2. patro). 

Středa, 2. Listopad 2016 - 19:55

Od října se v URRlabu objevili dva noví lidé. Prvním z nich je doktorand Jiří Chrpa, který zpracovává dizertační práci zabývající se mobilitou obyvatel v rámci pražské metropolitní oblasti a její návaznosti na rezidenční kvalitu lokalit. Druhým je Manuel Wolff z Helmholtz Centre for Environmental research (UFZ), až do prosince zde bude pobývat na stáži, ve svém výzkumu se zabývá zejména vývojem systému osídlení v Evropě.  

Čtvrtek, 13. Říjen 2016 - 11:59

Již dlouhodobě je na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje vyhlašována soutěž o nejlepší doktorandku/nejlepšího doktoranda. Letos vyhráli Verča Dumbrovská a Jirka Nemeškal, který je členem týmu URRlab a navázal tak na dříve v soutěži oceněné z našeho týmu, mj. Ivču Přidalovou, Janu JíchovouLucku Pospíšilovou či Petru Špačkovou. Gratulujeme!

Stránky