Zprávy

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

Nový článek Josefa Mareše vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných ploch v suburbánním zázemí Prahy.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:01

Vyšel článek Jakuba Nováka a Jiřího Novobilského o využití dat mobilních operátorů pro zachycení velikosti a denní/týdenní fluktuace přítomného obyvatelstva.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:01

Na webu Atlasobyvatelstva.cz je nyní široké veřejnosti k dispozici shapefile s vymezením aktuálních suburbánních zón v Česku podle intenzity probíhajícího procesu.

Stránky