Zprávy

Pondělí, 17. Únor 2014 - 16:59

V prosinci se uskutečnila přednáška architekta Davida Tichého, která byla zaměřená na městské plánování, fyzické prostředí a utváření sociálních vazeb, kterému se při návrhu domů či celých lokalit ateliér, ve kterém pracuje, věnuje. 

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:02

Ve středu 11. prosince proběhl úvodní seminář k novému projektu, který získala skupina URRlab společně se sdružením Energetické Třebíčsko od Technologické agentury ČR. 

Pondělí, 17. Únor 2014 - 16:59

Výzkumná skupina URRlab se podílela na přípravě 1. mezinárodní konference Kvalita života 2013 v Liberci.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 16:59

V polovině listopadu proběhlo setkání se zástupci Západomoravské vysoké školy Třebíč. Hlavním smyslem setkání byla předběžná dohoda o budoucí spolupráci a možnosti zapojení jejich studentů do výzkumů skupiny URRlab.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

V rámci Týdne vědy a techniky vystoupil doc. Martin Ouředníček a dr. Petra Špačková a představili novou knihu o suburbanizaci Sub Urbs: krajina, sídla a lidé.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

Ve dnech 7. - 9. 11. proběhla v Brně konference Město a domov, na které zazněla řada příspěvků od členů URRlabu.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:00

Nový článek Josefa Mareše vyhodnocuje výsledky šetření disponibilních zastavitelných ploch v suburbánním zázemí Prahy.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:01

Vyšel článek Jakuba Nováka a Jiřího Novobilského o využití dat mobilních operátorů pro zachycení velikosti a denní/týdenní fluktuace přítomného obyvatelstva.

Pondělí, 17. Únor 2014 - 17:01

Na webu Atlasobyvatelstva.cz je nyní široké veřejnosti k dispozici shapefile s vymezením aktuálních suburbánních zón v Česku podle intenzity probíhajícího procesu.

Stránky