Zprávy

Úterý, 17. Červen 2014 - 9:51

Dne 12. června se na zámku ve Valči konala konference zaměřená na dlouhodobou budoucnost JE Dukovany. Mezi přednášejícími vystoupil i Martin Ouředníček, který představil současné výstupy projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JE Dukovany.

Čtvrtek, 19. Červen 2014 - 7:54

Dne 4. června se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK uskutečnil workshop Prostorová mobilita: teoretické koncepty a metodické problémy.

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:48

Na semináři Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie vystoupil i Martin Ouředníček, který představil dosavadní dosavadní výsledky projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JEDU

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:46

Na výroční konferenci ČDS Sčítání a my, která se konala 21. května na půdě Akademie věd, představil Martin Ouředníček  Historický atlas obyvatelstva českých zemí. 

Sobota, 14. Červen 2014 - 14:43

Ve dnech  18. - 20. května proběhlo terénní šetření na Dukovansku, které bylo součástí projektu TAČR Scénáře budoucího vývoje mikroregionu JEDU

Úterý, 8. Duben 2014 - 12:23

Dne 12. června 2014 se ve Valeči uskuteční konference zabývající se budoucností jaderné elektrárny Dukovany. Konference se zúčastní i Martin Ouředníček a Marie Feřtrová, kteří budou prezentovat vybrané výsledky vzešlé z probíhajícího výzkumu v rámci projektu TAČR Dukovany. 

Neděle, 6. Červenec 2014 - 14:30

... hned dvě knížky z dílny URRlabu je možné vidět ve výloze nakladatelství Academia. 

Pátek, 14. Březen 2014 - 13:52

Hlavním tématem čtvrtého čísla (2013) magazínu Přírodovědci.cz bylo Podzemí, přesto se ale v čísle našla zmínka i o portálu atlasobyvatelstva.cz

Pondělí, 17. Únor 2014 - 16:56

V rámci projektu TAČR byla zprovozněna "kalkulačka" pro odhad důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích.

Pátek, 14. Březen 2014 - 13:51

Tým URRlab bude od roku 2014 řešit nový projekt GA ČR "Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky".

Stránky