Zprávy

Úterý, 6. Leden 2015 - 22:27

Hned po Novém roce pokračují práce na projektu TAČR. Martin Ouředníček a Petra Špačková uskutečnili několik doplňkových rozhovorů na Třebíčsku. 

Středa, 26. Listopad 2014 - 7:26

V rámci semináře k výstavě Vltavské ostrovy v Praze vystoupí i Eliška Slámová s příspěvkem o ostrovech v kontextu pražských veřejných prostor.

Středa, 26. Listopad 2014 - 9:14

Na semináři "Možné socio- ekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany", který se konal dne 25. 11. v Poslanecké sněmovně, představil Martin Ouředníček a Petra Špačková dosavadní výsledky šetření v projektu TAČR.

 

Pondělí, 24. Listopad 2014 - 17:19

Mgr. Stanislava Bicanová získala na základě rozhodnutí Vědecké rady Geografické sekce PřF UK v Praze cenu pro vynikající absolventy magisterského studia

Čtvrtek, 23. Říjen 2014 - 9:10

Konference "Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě", kterou pořádá výzkumná skupina URRlab, se bude konat 4. června 2015 v prostorách Národní technické knihovny na Praze 6

Čtvrtek, 23. Říjen 2014 - 9:10

V zimním semestru 2014/2015 je týmem URRlab organizováno několik předmětů: Sociální geografie Prahy, Urban social geography I a Metody v sociální geografii II.   

Pátek, 19. Září 2014 - 23:52

V časopise Historická geografie 40/2 vyjde článek P. Svobody, I. Přidalové a M. Ouředníčka "Ukazatele ekonomické struktury a mobility obyvatelstva ve sčítáních lidu".

Středa, 10. Září 2014 - 11:11

Konference Geografie v srdci Evropy se koná 25. - 28. srpna v Praze a je spojena s 23. sjezdem České geografické společnosti a 16. kongresem Slovenskej geografickej společnosti. Na konferenci vystoupí řada českých a slovenských geografů a geografek (program zde), mezi nimi i členové týmu URRlab.

Sobota, 5. Červenec 2014 - 16:30

Výstava Sociální deprivace v městském prostředí: objektivní a subjektivní dimenze patřící mezi výstupy stejnojmenného projektu, který řešil tým URRlab, byla znovu vystavena, tentokrát v Hradci Králové. 

Pátek, 27. Červen 2014 - 12:17

Na začátku června byla úspěšně dokončena certifikace hned dvou metodik, které byly zpracovány v rámci projektu TAČR Prognóza demografického vývoje a jeho důsledků pro kvalitu života v dynamicky se měnících obcích v zázemí českých měst

Stránky