Zprávy

Pondělí, 16. Říjen 2017 - 8:33

V nakladatelství Academia právě vyšla nová knížka z dílny našeho výzkumného týmu. Editory knihy Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století jsou Martin Ouředníček a Jana Jíchová, autory kapitol pak členové URRlabu. Více zde

Čtvrtek, 31. Srpen 2017 - 16:47

V časopise Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography vyšel článek Ivany Přidalové a Jiřího Hasmana věnující se rozmístění imigrantů v českých metropolitních oblastech zpracovaný v rámci projektu Mobilita cizinců v Česku a jejich role v utváření sociálního prostředí českých měst.

Pondělí, 16. Říjen 2017 - 8:34

V nakladatelství Karolinum právě vyšel Historický atlas obyvatelstva českých zemí - jedno z prvních děl hodnotících prostorové aspekty téměř stoletého vývoje obyvatelstva na dnešním území Česka. Editory atlasu jsou Martin Ouředníček, Jana Jíchová a Lucie Pospíšilová, mezi autory patří řada členů Urbánní a regionální laboratoře.

Středa, 24. Květen 2017 - 8:27

Na letošní ročník předmětu Metody terénního šetření v sociální geografii jsme zamířili do Kvasin, které se  poslední dobou dostávají do mediálního zpravodajství pravidelně, což primárně souvisí s automobilkou a průmyslovou zónou v blízkém okolí. Více info zde

Pátek, 14. Červenec 2017 - 10:48

Portál Atlas obyvatelstva a zejména mapy věnující se rezidenční suburbanizaci zmiňuje ve svém článku Ing. arch. Tunka. Článek cílí na koordinaci územního rozvoje a možnosti obcí vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům. Více zde... 

Pondělí, 20. Únor 2017 - 11:41

Kdo jste nestihl shlédnout výstavu Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, bude nyní na rok k vidění na Vysoké škole regionálního rozvoje na Praze 17. Více zde

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:06

Právě bylo online zpřístupněno anglické monotematické číslo Sociologického časopisu zaměřeného na současný vývoj urbánních studií ve střední a východní Evropě, jehož editory jsou Martin Ouředníček a Lucie Pospíšilová. Šest článků se zaměřuje na důležité změny a procesy, které měly nejvýraznější vliv na proměnu a vývoj urbánních oblastí v prostředí střední a východní Evropy. Více zde

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:09

Pro náš web hledáme správce/správkyni, který/která se orientuje v redakčním systému Drupal, má smysl pro dotahování úkolů do konce a bude mít zájem se o web starat v dlouhodobější perspektivě. Hlavní náplní práce bude správa webu, jeho rozvoj a spolupráce s IT oddělením fakulty. Dle dohody a vašich preferencí je také možné se podílet na úpravách a náplni webu. Více zde.

Čtvrtek, 9. Únor 2017 - 15:07

Na závěr roku 2016 vyšly hned dva články zpracované v kolektivu autorů z URRlabu. V Geografiska Annaler byl publikován článek Petry Špačkové, Niny Dvořákové a Martiny Tobrmanové o rezidenční spokojenosti suburbanitů. V anglickém čísle Demografie zas článek Lucie Pospíšilové a Jakuba Nováka o využití lokalizačních dat mobilních operátorů. Více zde. 

Úterý, 20. Prosinec 2016 - 10:20

Přejeme všem poklidné prožití vánočních svátků, spokojenost, zdraví a celkově vydařený rok 2017!

Tým URRlab

Stránky