Urban Regulations and Political Memory: Nový kurz v příštím akademickém roce

V příštím akademickém roce se můžete těšit na kurz „Urban Regulations and Political Memory: Towards understanding Spatio-Temporal aspects of Urban Development“ organizovaný v rámci 4EU+. Tento interdisciplinární kurz je připravován společně třemi univerzitami: University of Warsaw, University of Milan a Univerzitou Karlovou.

Přednášku „Urban transformation processes. Gentrification. Suburbanisation“povedou členové našeho týmu Martin Ouředníček a Adél Petrović. Celý kurz bude v probíhat v angličtině a zájemci mohou posílat své životopisy a motivační dopisy do 8. 9. 2021 na email unread@wpia.uw.edu.pl.

Kurz se bude zabývat zejména tématy jako jsou hybné síly městských změn, rozvoj smart cities a interdisciplinární metodologie urbanistických studií. Sylabus předmětu je k dispozici zde.

4eu