Diskuse

Na této stránce jsou komentáře a diskusní příspěvky týkající se akademického života a věcí souvisejících. Pokud jen trochu nesouhlasíte s tím, co zde píšu, napište prosím svůj názor (s informací, zda souhlasíte, abych jej zde vyvěsil)! (Ovšemže pošlete i souhlasné názory, ale to zas není tak velká zábava.) TH

Vnitrofiremní kultura a korporátní identita jsou důležité. Na okraj nového vizuálního stylu fakulty (25.4.2012)

Malý český Vesmír, ale náš: je česká vědecká komunita schopna reflexe? (4.5.2012)

Krása syntézy - a čí že jsou ta data? (4.5.2012)

Vzhůru do ohlávky! K přechodu fakultního mailového systému pod Google Apps. (22.12.2011)

Končí doba kutilská II (24.6.2011)

Končí doba kutilská (24.6.2011)

Dojetí z promocí. (28.10.2010)

Tím hůř pro fakta? Ba ne, ta za to nestojí. (24.9.2010)

Fusekle jako ohrožený druh. (17.8.2010)

Spásná kauza Plzeň. (23.1.2010)

Doktorské práce, habilitační kritéria a atrofie soudnosti (22.1.2010)

Sázet či nesázet? Rozšlapané bábovičky, populační biologie šíření a svatý Grál floristiky (3.1.2010)

Einstein ve Viničné (2.11.2009)

Máme se vyjádřit k podvodu na jiné universitě? (10.10.2009)

Ještě ke korektorství češtiny: osvěžující články Václava Cvrčka z několika čísel Vesmíru jsou na netu. (8.12.2008)

Biologie zelená a bílá? (29.11.2008)

Nechápu. (Na okraj zasedání vědecké rady fakulty.) (27.11.2008)

Patnáct bodů pro příštího děkana fakulty. (26.11.2008)

Paměti se mají psát (26.8.2008)

Dadaistická báseň elektronického věku (PF 2008)

Se znepokojením sledujeme ... (dopis presidentovi republiky Václavu Klausovi) (28.5.2006)

Ještě jednou o jazyce a profesionálech (29.3.2006)

Vánoce - svátky míru (PF 2006)

Etický kodex vědce: co s ním? (18.12.2005)

Etuda k hodnocení vědecké práce (5.7.2005)

Napište konečně ta skripta! (19.1.2005).

Chudáci děti (PF 2005)

O spisovném jazyce rozprava krátká. (4.3.2004)

Troufale jsem zde pro přátele musejníky, jakož i všechny ostatní přepsal polozapomenutý klenot české literatury. Mimořádně aktuální! Karel Havlíček Borovský: První jenerální schůzka Českého Národního Museum 1847 (15.2.2004)

Karel Domin a jiné botanické legendy (27.12.2003)

O bílých myších (PF 2004)

Přednáška Zdeňka Skály na setkání oddělení geobotaniky na Lužnici: Příběh amatérského botanika (15.10.2003)

Pinguicula bohemica nebo Geranium bohemicum? Na okraj referenda o Evropské Unii. (15.6.2003)

Je třeba mít víc universit, nebo stačí jedna veliká? (8.6.2003)

Budeme mít doktory věd. Hurá. (15.4.2003)

Máme mít na universitě povinný tělocvik? (14.4.2003)

Projev Marka Eliáše (katedra fysiologie rostlin) na slavnostní promoci v Karolinu dne 19.11.2002. (25.11.2002)

Klíč ke květeně a public relations české botanické obce, a reakce na tuto prudivou poznámku. (13.11.2002)

Josef Velenovský profesorem v českém státě? (1.11.2002)

 

Data v závorkách jsou data vyvěšení úvodního příspěvku (data případných dílčích komentářů jsou na příslušných stránkách)


Poslední aktualisace 26.04.2013

Domovská stránka