Publikace

Publikace v roce 2019:

KRAJŇÁK, T. (2019): Cestovní ruch jako nástroj zahraniční politiky: příklad Číny. Geografické rozhledy, 28(3), 26–29. Dostupné zde.

Publikace v roce 2018:

KŮSOVÁ, T., NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo jako zábavní park aneb komercializace prostoru Zoo Praha. In: Linderová, I., Pachrová, S. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu “Autenticita v kontextu cestovního ruchu”. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference 28. února – 1. března 2018, Jihlava, VŠP, s. 248–259. ISBN 978-80-88064-36-7. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2018): Eintrittspreise in tschechischen Zoos. Tiergarten, 4, s. 68–71. ISSN 2194-9336.

KRAJŇÁK, T., VÁGNER, J. (2018): Politicko-bezpečnostní rizika pro cestovní ruch: prostorová
percepce Blízkého východu potenciálními českými turisty. Geografie, 123, 3, 379–405. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L., FIALOVÁ, D. (2018): The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions’ attendance: annual passes. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 53(2), 167–179. https://doi.org/10.14712/23361980.2018.17. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D., JIROUTOVÁ, N. (2017): Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development.. Czech Journal of Tourism, 6(2), 187–220. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) (J-rec, ERIH+) DOI: 10.1515/cjot-2017-0010.

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V., ŠTYCH, P., FIALOVÁ, D., SVOBODOVÁ, L., KVÍTEK, T. (2018): Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 78, pp.430–456. ISSN 0264-8377. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2018): Vývoj návštěvnosti zoologických zahrad Česka, Slovenska a Německa po roce 1989. Gazella 43, 2016. s. 190–215. ISBN:  978-80-85126-53-2. Dostupné zde.

FIALOVÁ, D., ULRYCHOVÁ, T. (2017): Tvorba inovačních materiálů pro návštěvníky vybraného města: případová studie Nymburk. In Vystoupil, J., Kotíková, H., a kol. Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 162-168. ISBN 978-80-244-5255-5.

FIALOVÁ, D., DUMBROVSKÁ, V. (2017): Královská cesta – příklad turistického okrsku. In Vystoupil, J., Kotíková, H., a kol. Městský cestovní ruch. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 136-145. ISBN 978-80-244-5255-5.

NEKOLNÝ, L. (2018): Zoo – místo geografického vzdělávání? Geografické rozhledy, 27(3), 16–19. Článek dostupný zde, přílohy na webu časopisu.

NEKOLNÝ, L. (2018): Botanický park Ostrava. Zahradnictví, 17 (1), 36–37. ISSN 1213-7596.

NEKOLNÝ, L. (2018): Begehbares Australien in Deutschland und Tschechien. Tiergarten, 1, s. 68–72. ISSN 2194-9336. zde

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2017): Food gardens as important elements of urban agriculture: Spatio-developmental trends and future prospects for urban gardening in Czechia, Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography, DOI:10.1080/00291951.2017.1404489. IF:0.640.

Publikace v roce 2017:

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Motivace účastníků zimního cestovního ruchu. Případová studie Lipno nad Vltavou. Studia Turistica, 8, č. 3, s. 7–23. ISSN 1804-252x.

NEKOLNÝ, L. (2017): Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů: prohlídkové okruhy. In: Pachrová, S., Linderová, I., Doležalová, M. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu “Cestovní ruch jako křižovatka poznatků”. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference 22. – 23. února 2017, Jihlava, VŠP, s. 257–266. ISBN 978-80-88064-30-5. Dostupné zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Bayreuth – parková říše markraběnky Wilhelminy. Zahradnictví, 16, č. 12, s. 14–16. ISSN 1213-7596. zde

SPILKOVÁ, J. , VÁGNER, J. (2017): Food gardens as importantelements of urban agriculture: Spatio-developmental tends and future prospects for urban gardeningin Czechia. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography. https://doi/full/10.1080/00291951.2017.1404489

PÁSKOVÁ, M., ČTVERÁKOVÁ, I. (2017): Geoparky a jejich role v ochraně přírody a krajiny. Ochrana přírody, 71, č. 4, s. 38–41.

FIALOVÁ, D. (2017): Turismus – enormní spotřebitel vody. Geografické rozhledy, 27, č. 1, s. 20–23.  ISSN 1210-3004 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): Schmetterlingsanlagen Tschechiens. Tiergarten, 3, s. 66–67. ISSN 2194-9336 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): Rozmanitá zeleň parků a zahrad Dublinu. Zahradnictví, 16, č. 6, s. 48–49. ISSN 1213-7596. zde

FIALOVÁ, D., LNĚNIČKA, M. (2017): Koncepty výběru destinace s důrazem na zimní cestovní ruch. Studia Turistica,  8, č. 1, s. 33–45. ISSN 1804-252X (ERIH) zde

KŮSOVÁ, T., FIALOVÁ, D., HUČÍNOVÁ, M. (2017): Sociální sítě a vznik sociálního kapitálu v lokalitách druhého bydlení. Geografie, 122, č. 2., s. 236–256. ISSN 1212-0014 (IF 0,580) zde

SPILKOVÁ, J., ŠIFTA. M. (2017): Geografie jídla, jídlo v geografii. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 10–11.  ISSN 1210-3004 zde

SPILKOVÁ, J., (2017): Město a potraviny: alternativní způsoby produkce a spotřeby potravin. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde

FIALOVÁ, D. (2017): Poznat svět znamená poznat i jeho chutě. Geografické rozhledy, 26, č. 5, s. 26–27. ISSN 1210-3004 zde

NEKOLNÝ, L. (2017): 2016: rok rekordní návštěvnosti českých zoo. COT, 5, s. 22–23. ISSN 1212-4281 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Besucherzahlen in Tschechien: Rekordbilanz 2016. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 2, s. 66–67. ISSN 2194-9336 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Tieranlagen in Teplitz. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 2, s. 55–57. ISSN 2194-9336 zde.

NEKOLNÝ, L. (2017): Greiz – město tří zámků a proslulého parku. Zahradnictví, 16, č. 3, s. 28–29. ISSN 1213-7596. zde

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2017): Řečí čísel cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 22–23.  ISSN 1210-3004 zde.

KŮSOVÁ, T., ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., (2017): Rozdílné trávení času mužů a žen: Návrh studentského výzkumného projektu. Geografické rozhledy, 26, č. 3, s. 10–11.  ISSN 1210-3004 zde.

Publikace v roce 2016:

NEKOLNÝ, L. (2016): Zoo jako botanická zahrada: Welsh Mountain Zoo. Zahradnictví, roč. 48, č.12, s. 54–55. ISSN 1213-7596 zde.

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D., KUČERA, Z., CHROMÝ, P.  (2016): Barriers in functioning of czech geoparks in the context of different circumstances. Acta Universitatis Carolinea Geographica,  51, č. 2, s. 235–246. ISSN 2336-1980 (SCOPUS) zde

KŮSOVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, L., ŠPAČKOVÁ, P. (2016): Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti. Geografické rozhledy, 26, č. 2, s. 22–23.  ISSN 1210-3004

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2016): Produktové značky: kdo značí má za tři? In SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, s. 143–159. ISBN 978-80-246-3307-7

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): Městské zahradničení včera, dnes a zítra: zahrádkové kolonie, komunitní zahrady. In SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, s. 111–126. ISBN 978-80-246-3307-7

SPILKOVÁ, J. a kol. (2016): Alternativní potravinové sítě: česká cesta. Praha: Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 184 s. ISBN 978-80-246-3307-7

NEKOLNÝ, L. (2016): Varšava – město zahrad a parků. Zahradnictví, roč. 48, č.11, s. 41–42. ISSN 1213-7596

DUMBROVSKÁ, V. (2016): Urban Tourism development in Prague: From Tourist Mecca to Tourist Ghetto. In Bellini, N., Pascquinelli, C.”Tourism in the City. Towards and Integrative Agenda on Urban Tourism. Springer, s.275–283. ISBN 978-3-319-26876-7

NEKOLNÝ, L.(2016): Prags grosster Wildpark. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 4, s.64–65.

NEKOLNÝ, L.(2016): Geographie der tschechischen Zoos. Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte, 3, s.37–39.

DUMBROVSKÁ, V. , FIALOVÁ, D. (2016): Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty.Studia Turistica, 7, č. 1, s. 6–17. ISSN 1804-252X (ERIH) zde

JELEČEK, L., DUMBROVSKÁ, V. (2016): Historickogeografický pohled na hispánskou migraci do Spojených států. Geografické rozhledy, 25., č. 4, s. 22–23 1210-3004 zde.

FIALOVÁ, D. (2016): Místa konfliktů jako turistická atraktivita? Geografické rozhledy, 25., č. 3, s. 30–31 a 33. ISSN 1210-3004 zde.

SPILKOVÁ, J., VÁGNER, J. (2016): The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia. Land Use Policy, 52, s. 232–239. ISSN 0264-8377 (IF 2,631)

Publikace v roce 2015:

FIALOVÁ, D.,  (2015): Golfová hřiště – nový prvek v krajině. Geografické rozhledy, 25, č. 2., s. 24–25.  ISSN 1210-3004 zde.

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2015): Druhé bydlení. In Šauer, M., Vystoupil, J., Holešínská, A. a kol. Cestovní ruch. Učební text. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, s. 292 – 298.

FIALOVÁ, D., ŠENKÝŘOVÁ, T. (2015): Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP. Studia Turistica, roč. 6, č. 1, s. 7– 26. ISSN 1804-252X  zde

SPILKOVÁ, J. (2015): Proměny českých obchodů. Přírodovědci.cz. magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze, č. 2, s.16–17. zde

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy, 24, č. 4., s. 8–9.  ISSN 1210-3004 zde.

VÁGNER, J  (2014): Trampské osady – specifický prvek rekreační krajiny v zázemí českých měst. In Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., s.63–82. ISBN 978-80-7476-063-1

FIALOVÁ, D. (2014): Druhé bydlení v Česku: včera, dnes a zítra. In Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., s.43–62. ISBN 978-80-7476-063-1

BLAŽKOVÁ T., FIALOVÁ, D., MATOUŠEK, V. (eds.) (2014): Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o., 233 s. ISBN 978-80-7476-063-1

FIALOVÁ, D., STEYEROVÁ, M., SEMOTANOVÁ, E. (2015): Vltavské ostrovy v Praze. Praha, ČGS, 112 s. ISBN 978-80-905642-2-0

FIALOVÁ, D. (2015): Vltavské ostrovy v Praze. Vesmír, roč. 94, č.1, s. 46–50. ISBN 1214-4029 zde

Publikace v roce 2014:

FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6. zde.

HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014):  The owners of second homes of rural space in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 46, č.2, s.21-28. http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:issue-22014&Itemid=100

DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2014): Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, roč.3, č. 1, s. 5–26. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) DOI: 10.2478/cjot-2014-0001 (ERIH) zde

ČTVERÁKOVÁ, I., FIALOVÁ, D. (2014): Možnosti interpretace krajiny v rámci geoparku – příklady dobré praxe. Sborník z 2. konference národních geoparků, 29.- 30. 4. 2014, Ralsko, s.82–91..

ČERVINKOVÁ, R., FIALOVÁ, D. (2014): Management zakládání geoparků na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda. Sborník z 2. konference národních geoparků, 29.- 30. 4. 2014, Ralsko, s.66 –77.

FIALOVÁ, D. (2014): Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 1, s.8–9, příloha. ISSN 1210-3004 zde.

VÁGNER, J. (2014): Wellness a termální parky v Česku – cestovní ruch navazující na tradici lázeňství. Geografické rozhledy, roč. 24, č. 1, s.26–27. ISSN 1210-3004

HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Contested rural development through tourism: spatial and social relations in a post-socialist Czech village. Tourism Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality management. Congress Proccedings. Rijeka, University of Rijeka, s. 203-229.

DUMBROVSKÁ, V. (2014): Měření dopadů cestovního ruchu v městském prostoru. In: Pachrová, S., Doležalová, M., Šíp, J. (eds.) Aktuální problémy cestovního ruchu. “Cestovní ruch a jeho dopady na společnost”. Sborník z mezinárodní konference 26. – 27. února 2014, Jihlava, VŠP, s. 24–31. ISBN 978-80-87035-87-0 ttps://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

ČTVERÁKOVÁ, I. (2014): Význam geoparků pro vzdělávání. In: Pachrová, S., Doležalová, M., Šíp, J. (eds.)Aktuální problémy cestovního ruchu. “Cestovní ruch a jeho dopady na společnost”. Sborník z mezinárodní konference 26. – 27. února 2014, Jihlava, VŠP, s. 8–13. ISBN 978-80-87035-87-0 https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2014): Cestovní ruch: požehnání nebo hrozba? Přírodovědci.cz. magazín Přírodovědecké fakulty Uk v Praze, č. 2, s.12–15. zde

FIALOVÁ, D. , DUMBROVSKÁ, V. (2014): Praha, Vídeň, Budapešť – významná centra městského cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 23, č. 5, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde.

KŮSOVÁ, T. (2013): Aplikace kvalitativních metod výzkumu v cestovním ruchu – příklad Pražského hradu. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. ESF MU, Brno, s. 58–66. ISBN 978-80-210-6644-1

VÁGNER, J. (2013): Rozvoj termálních parků v Česku. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. ESF MU, Brno, s. 166–173. ISBN 978-80-210-6644-1

FIALOVÁ, D.  (2014): Technické zasněžování – spása nebo zkáza? Geografické rozhledy, 23, 3, s. 24–25. ISSN 1210-3004 zde.

Publikace v roce 2013:

SPILKOVÁ, J., PERLÍN, R. (2013): Farmers´ markets in Czechia: risks and possibilities. Journal of Rural Studies 32(10), 220-229. IF=2,036

SPILKOVÁ J., FENDRYCHOVÁ, L., SYROVÁTKOVÁ, M. (2013): Farmers’ markets in Prague: A new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30(2), 179-191. DOI 10.1007/s10460-012-9395-5. IF = 1,540

VÁGNER, J. (2013): Brazílie – „motor“ Latinské Ameriky. Geografické rozhledy, 23, 2, s. 8–9. ISSN 1210-3004 http://geography.cz/geograficke-rozhledy/wp-content/uploads/2013/11/GR-2013-2014-23-2-Země-BRICS.pdf

FIALOVÁ, D., OROSZ, O. (2012): Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do současnosti). Klaudyan, r. 8-9, č. 2, s.94-106 http://www.klaudyan.cz/ ISSN 1212-9690

KŮSOVÁ, T. (2013): Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku. Geografie, 118, č. 4, s. 372–391. IF 0,500 zde

SPILKOVÁ, J. (2013): Leisure time preferences and health-risk behavior of teenagers in the post-communist Central European countries. Children’s Geographies,  http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14733285.2013.848742#.Um5xzPnX9uA    IF 0,860

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2013): Building fertile links with regional brands: The case of Czech regional products. In Figueiredo, E., Raschi, A. (eds.): Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. Firenze, Firenze University Press, s. 215-235, ISBN 978-88-6655-388-5 (print), ISBN 978-88-6655-389-2 (online)

VÁGNER, J, (2013): General information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth. In Dej M., Huculak, M., Jarczewski, V. (2013): Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries. Institut of Urban Development, Kraków, 201 s. ISBN 978-83-89440-67-9

FIALOVÁ, D. (2013): Vnímání destinace cestovního ruchu vybranými aktéry – metodické přístupy. Aktuální problémy cestovního ruchu “Cestovní ruch – destinace- regionální rozvoj” , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 37-42. ISBN 978-80-87035-70-2

FIALOVÁ, D. (2013): Udržitelný cestovní ruch a české destinace. In Jeřábek, T., Trunečková, P. (eds.): Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, s.62-71 ISBN 978-80-87300-42-8 (tištěná verze), ISBN 978-80-87300-43-5 (elektronická verze)

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy 22, č. 4, příloha s.1-4, ISSN 1210-3004  http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/kuhig/files/fialova_gr.pdf

FORMÁNKOVÁ, Z., VÁGNER, J. (2012): Potenciál geocachingu při rozvoji cestovního ruchu. Studia Turiscica, prosinec 2012, s.11-19.https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica ISSN 1804-252X  https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

FORMÁNKOVÁ, Z., VÁGNER, J. (2012): Geocaching jako inovativní možnost rozvoje lokálního cestovního ruchu. In: 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 6.-7.9.2012. CD ROM.Brno: MU, s. 7–25. ISBN 978-80-210-6078-4.

GELNÁ, T. (2013): Volný čas a sociální kapitál: analýza spolkové aktivity v Česku. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 154-164.

VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2013): Význam rekreační funkce obcí a sídel při formování regionální identity v Česku –výsledky výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 29-35.

FIALOVÁ, D, HORÁKOVÁ, H. (2013): Holandské vesničky v Čechách – východiska výzkumu. In: Svobodová , H. (ed): Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Sborník příspěvků. PedF MU, Brno, s. 24-28.

Publikace v roce 2012:

SPILKOVÁ, J., FIALOVÁ, D. (2012): Culinary Tourism Packages and Regional Brands in Czechia.Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment. Online 04 oct 2012 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2012.726268 IF 0,780

FIALOVÁ, D. (2012): Druhé bydlení v zázemí Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, s. 229–249

FIALOVÁ, D. (2012): Cena za cestovní ruchu: přínosy versus ztráty. Výukový a metodický text. Nakladatelství P3K s.r.o. 58 s. text publikace zde, prezentace k textu zde, prezentace fotogalerie zde

FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M.(eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Aleš Čěnek, s.r.o., Plzeň, s. 122–139.

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V. (2012): Koncept timesharingu – nová šance pro apartmánové domy? Aktuální problémy cestovního ruchu “Nové trendy a technologie v cestovním ruchu” , sborník z mezinárodní konference. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava, s. 45-53.

KUBÍN, E. M.: Trips to Poland as A part of the offer of Czech travel agencies. Attractiveness of Poland as a tourist destination in the eyes of employees of travel agencies located in Prague.  AUC Geographica, 46, no. 1, pp. 41–49 http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/acta/2012/05_Kubin.pdf

FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V. (2011): Koncept timesharingu jako alternativa apartmánových rekreačních bytů a „holandských  rekreačních vesnic“ ? Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14, s.55-67.

SPILKOVÁ, J. (2012): Geografie maloobchodu a spotřeby: Věda o nakupování. Karolinum, Praha, 245 s. ISBN 978-80-246-1951-4

GELNÁ, T. (2012): Sportovní aktivity a veřejná podpora sportu. Geografické rozhledy, 21, č.4. s.26-27.

VÁGNER, J. (2012): Tramping a trampské osady v Česku. Geografické rozhledy, 21, č.4, s. 24-25.

SPILKOVÁ, J. (2012): The Birth of the Czech Mall Enthusiast:The Transition of Shopping Habits from Utilitarian to Leuisure Shopping. Geografie, 117, č.1, s.21-32. http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/04/gcgs012012_2spilkova.pdf

FIALOVÁ, D. (2012): Geopark – místo ochrany a prezentace geologických i kulturních hodnot. Geografické rozhledy, 21, č.3, s. 24-25.

KADLECOVÁ, V., FIALOVÁ, D. (2012): Timesharing a apartmánové byty. Urbanismus a územní rozvoj, 15, č. 1, s. 20-25. http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2012/2012-01/03_timesharing.pdf

Výběr starších výstupů (2007 – 2011)

 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Impacts of Second Home Tourism on Shaping Regional Identity in Regions with Significant Recreational Function.  Encontros Científicos –Tourism & Management Studies. ESGHT University of Algarve, Faro, Portugal, s. 285-294. http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/195
 • RATAJ, S., FIALOVÁ, D., VÁGNER, J.(2011): Podpora cestovní ruchu v chráněných územích. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 15. – 16. září 2011[CD-ROM]. Brno: ESF MU, 2011. s. 59-75. http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/3-mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2011): Zábavní komplexy a jejich využití v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 13, s.115-135
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D.(2011): Changes in the current Czech and German society and their effects on free time spending , Acta Universitatis Carolinea Geographica, 46, č.2, s.55-66. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2011/AUCG_2_2011_Gelna_Fialova.pdf
 • VÁGNER, J., MüLLER, D., FIALOVÁ, D. (2011): Second Home Tourism in the Central-European and in the Nordic Countries: A Comparison of Czechia and Sweden. Geografie, 116, č.2, s.191-210  http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2011/06/g11-2-7vagner_muller_fialova.pdf  IF1,021
 • KUBÍN, E.M (2011): Attractiveness of Poland as a tourist destination in the eyes of Czech students of primary schools, AUC Geographica, 46, no. 1, pp. 15–22 http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2011/Kubin.pdf
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2010): Role cestovního ruchu a druhého bydlení při formování identity regionů a regionální identity. In Holešínská , A. (ed): 1. Mezinárodní kolokvium cestovního ruchu. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, s. 208-214. http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/3910085/10619195/Sbornik-kolokviumCR2010-finale.pdf
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2010): Metody výzkumu regionální identity a identity regionů ve vztahu k cestovnímu ruchu a druhému bydlení. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 625-632 http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/dok/Sbornik_CGS/Geografie_cestovniho_ruchu/Metody_vyzkumu_regionalni_identity.pdf
 • GELNÁ, T., FIALOVÁ, D. (2010): Ekonomické dopady zábavních komplexů na regiony. Regionální studia, 4, č.1, s.17-23  http://www.regionalni-studia.cz/images/2010-1/01_2010_03.pdf
 • KADLECOVÁ V., FIALOVÁ, D. (2010): Recreational housing, a phenomenon significantly affecting rural areas. Moravian Geographical Reports, 18, č.1, s.38-44 http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr/MGRa_2010_01CZ.pdf
 •  FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The importance of settlement recreational function in the process of forming regional identity and identity of regions in Czechia. Acta Universitatis Carolinea Geographica, 1-2, s.49-60 http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2010/2010_fialova.pdf
 • FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., NOŽIČKOVÁ, V., VÁGNER, J. (2009): Changes in second housing in the integrating Europe. In: Wilk, W. (ed): Global changes: their regional and local aspects. FGRS Warsaw University, Warszawa
 • SPILKOVÁ, J., HOCHEL, M. (2009): Toward the Economy of Pedestrian Movement in Czech and Slovak Shopping Malls. Environment and Behavior 41(3), 443-455. http://eab.sagepub.com/content/41/3/443.full.pdf+html
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2009): Trendy druhého bydlení v severských evropských zemích ve srovnání s Českem. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Sborník příspěvků. Výroční mezinárodní konference ČGS. Liberec 25. – 29. 8. 2008. s. 63-70. ISBN 978-80-7372-443-6.
 • FIALOVÁ, D., VÁGNER, J. (2009): Sociogeografické aspekty druhého bydlení a jejich regionální diferenciace (na příkladu Česka). In: Geografický časopis, 61, 2, s. 107-128. ISSN 0016-7193 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal&part=list_articles&journal_issue_no=11112248
 • FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, s. 105 – 112
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D., (2008): Second Housing in Czechia at the Break of the Millenium. Association of European Region Conference „The future of rural development policy and rural regions“, Lillehammer 27.-30. 2. 2008, vyžádaný příspěvek
 • NOŽIČKOVÁ, V., FIALOVÁ, D., KADLECOVÁ, V., VÁGNER, J. (2008): Recreational areas – a new element in the countryside. In: Majerová, V.: Sborník příspěvků mezinárodní konference Venkov je náš svět – Contryside – Our World. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s.456–467 ISBN 978-80-213-1851-9
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Changing face of the Czech retailing in post-communist transformation: risks of extreme polarisation under globalisation pressures. In: Dostál, P. (Ed.): Evolution of Geographical Systems and Risk Processes in the Global Context, Prague, P3K, pp. 157-171.
 • SPILKOVÁ, J. (2008): Proměny nákupního chování českých zákazníků. In: Nákupní řetězce: nové výzvy. Nesehnutí, Brno, s. 15-19.
 • FIALOVÁ, D., NOVOTNÁ, E., VÁGNER, J. (2007): Výstava: Druhé bydlení v Česku – chataření a chalupaření v proměnách generací. Geografická knihovna PřF UK Praha, 25.5. – 20.10. 2007 http://danafi.rajce.idnes.cz/Vernisaz_vystavy_Druhe_bydleni_v_Cesku_24._5._2007/
 • VÁGNER, J. (2007): Tourism Development in the Visegrad Four Countries in the Period of the EU Access. In: Acta Universitatis Carolinae 2007 Geographica, Nos. 1-2, pp. 75-89. http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/acta/2007/AUC_2007_42_Vagner_Tourism_development_in.pdf
 • OUŘEDNÍČEK, M., BIČÍK, I., VÁGNER, J. (2007): Suburbanizace v zázemí Prahy. In: Životné prostredie, 6, s. 303-308. ISSN 0044-4863. http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1331&category_id=42&option=com_virtuemart&Itemid=1
 • FIALOVÁ, D. a kol. (2007): Cestovní ruch a rekreace. In: PERLÍN, R., BIČÍK, I. (ed.): Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let. PřF UK Praha. s. 128-149 celá publikace k dispozici na http://www.npsumava.cz/gallery/10/3118-sbornik4_lokalnirozvoj.pdf